Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja

Mirella Krakowczyk

tel. 32 4247278

e-mail: zsp7rybnik@gmail.com

Wszelkie napotkane błędy/uwagi prosimy zgłaszać na podany wyżej adres e-mail