Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Redakcja

Mirella Krakowczyk

tel. 32 4247278

e-mail: zsp7rybnik@gmail.com

Wszelkie napotkane błędy/uwagi prosimy zgłaszać na podany wyżej adres e-mail