Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (21 KB)

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie:  Regulaminu pracy ZSP7 w RybnikuData dodania: 2014-02-25 12:34:57
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (248 KB)

ZARZĄDZENIE NR 10/2014

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Rybniku


PDF (246 KB)

ZARZĄDZENIE NR 10A/2014

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Rybniku


PDF (248 KB)

ZARZĄDZENIE NR 11/2014

w sprawie :ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w RybnikuData dodania: 2014-09-15 13:56:05
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (38 KB)

ZARZĄDZENIE nr 2/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 35 w ZSP 7


PDF (38 KB)

ZARZĄDZENIE nr 3/2015

w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-04-28 12:39:38
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (48 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

w sprawie :
ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Rybniku


PDF (47 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4A/2015

w sprawie :
ustalenia opłat za korzystanie z posiłków pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7
w RybnikuData dodania: 2015-09-04 14:44:59
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (48 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5/2015

w sprawie :
ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym
2015/2016 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w RybnikuData dodania: 2015-09-21 14:46:00
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (53 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu
dziecka w przedszkoluData dodania: 2015-10-26 10:26:21
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (2 355 KB)

Zarządzenie nr 2/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 35 w ZSP7


PDF (2 385 KB)

Zarządzenie nr 5/2016

w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2016-03-18 09:49:22
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (48 KB)

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

w sprawie :

ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Rybniku


PDF (53 KB)

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

w sprawie :

ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Rybniku


PDF (409 KB)

Zarządzenie nr 8/2017

w sprawie ustalenia godzin pracy Przedszkola nr 35 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku.


PDF (1 270 KB)

Zarządzenie nr 9/2017

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 35 i Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego  wchodzących w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku


PDF (1 920 KB)

Zarządzenie nr 10/2017

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu stołówki”


PDF (555 KB)

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w RybnikuData dodania: 2017-09-29 13:17:55
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (39 KB)

ZARZĄDZENIE nr 1/2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 35  w  ZSP 7Data dodania: 2018-02-23 13:36:27
Autor: Mirella Krakowczyk


PDF (39 KB)

ZARZĄDZENIE nr 3/2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 32  w  ZSP 7Data dodania: 2018-03-02 13:36:59
Autor: Mirella Krakowczyk